smoothies

früchte

Sluups Smoothie Kiwi-Banane 250ml small.
Sluups Smoothie Ananas-Coco 250ml small.
1/1

gemüse

Sluups Smoothie Green 250ml small
Sluups Smoothie Beta Power 250ml small
1/1